Posted on Leave a comment

Sökmotoroptimering för Google 

Genom att optimera sin webbsida och därmed hjälpa Google att hitta ditt innehåll ökar chansen att just din webbsida hamnar högt upp då människor söker efter information. Det här är viktigt då de flesta väljer att besöka sidor som kommer på den första sidan, och väldigt sällan letar längre bak i googlesökningen än så. 

 

Underlätta för Google 

Det första man bör göra är att sända in en så kallad webbplatskarta till Google. Det finns mängder av guider på nätet hur man gör detta, men i grund och botten är denna en karta som finns lagrad på din webbplats. Det är en fil som ger all den information som Google behöver för att kunna indexera din webbplats korrekt. Alla sökmotorer går igenom alla sidor som skapas på nätet, men genom att sända denna fil kan man påskynda proceduren. Det andra man bör göra för att underlätta för Google, är att se till att andra webbplatser länkar till sin sida. Man kan göra det genom att marknadsföra den eller så ber man vänligt att andra lägger till adressen i deras innehåll.  Det bästa är naturligtvis att man har skapat ett så pass intressant innehåll att andra skapar länkar för att rekommendera din webbplats. För en helt ny webbplats uppkommer dock i början lite utav ett “moment-22”; när hemsidan ännu inte syns hos Google, är det svårt att få andra att upptäcka samt länka till den. Här kommer betald marknadsföring in i bilden för den som inte har tid att vänta och låta sökmotorerna automatiskt indexera sidorna. Det finns inget exakt svar på hur lång tid det tar att indexera en webbsida, men upp till tre veckor kan man få vänta.  read more