Posted on Leave a comment

Factoring jämfört med annan finansiering 

Om företaget växer eller behöver göra en större investering är det ibland nödvändigt att ta hjälp av finansiering på något sätt. I vissa lägen är det till och med mer lönsamt att använda lån av olika slag än att ta kostnaden med eget kapital. Här jämför vi factoring och andra former av finansiering. Vi jämför följande: 

  • Orderfinansiering 
  • Lagerfinansiering 

Orderfinansiering 

När du får en stor order är det givetvis många känslor som rör sig i kroppen. Företaget växer och får möjlighet att tjäna mer pengar. Samtidigt kräver det en hel del investeringar och kostnader innan man får avkastning på affärerna. Orderfinansiering innebär att du lånar pengar med ordern som säkerhet för lånet. 

Skillnader mot factoring 

När du belånar dina fakturor kräver det att du har gjort klart arbetet och får skicka en faktura. Den fakturan är sen säkerhet för lånet. En order som säkerhet är ett lån mycket tidigare i processen som ger möjligheten att ta emot rörelsekapital för att producera tjänsten sälj dina fakturor.

Svårt att jämföra 

De två finansieringsformerna factoring och orderfinansiering är svåra att jämföra eftersom de ger kapital i olika delar av arbetsprocessen. Ett alternativ är att ert förra uppdrags faktura belånas för att finansiera uppdragen imorgon. Om ni växer rejält och får en stor order kommer den lösningen inte att räcka till.  

Orderfinansiering ovanligt 

Att ta ett lån med en order som säkerhet är en ovanlig lösning numera. Anledningen är dels att en order är ett så pass osäkert kort att räntan blir hög. Alternativet att ta ett blancolån för företaget blir då en rimlig lösning som är enklare att förstå och prissätta. 

Lagerfinansiering 

Det här är en lösning som bygger på att ett företag tar ett lån med lagret som säkerhet för lånet. Även företag verksamma inom industrin, med företagskunder, kan ha lager för miljonbelopp som kan fungera som säkerhet för ett lån.  

Skillnader mot factoring 

Att belåna lager är en lösning som är möjlig för den som säljer produkter eftersom man har ett lager och ett lagervärde som säkerhet för lånet. Ett tjänstemannaföretag har inget lager och får du titta på andra lösningar, som fakturafinansiering.  

Ofta samma skede i verksamheten 

Ett företag som växer och säljer mycket kan använda lagret som säkerhet för lån som i sin tur finansierar inköp av ett större lager. På samma sätt kan man sälja fakturor för att ha råd att köpa in ett större lager. Vilken lösning som är bäst beror på prissättningen på respektive lån och vad som passar in i ens egen affärsverksamhet.  

Är lagret kurant? 

Sista frågan som också är värd att ställa sig är om man bör finansiera sin tillväxt med order eller lager som säkerhet i första hand. Utmaningar med lager som säkerhet är att det är svårt att bedöma hur kurant ett lager är och därmed kan räntan för ett sådant lån bli ganska hög.  

Svårt att belåna lager?  

Storbankerna har en mycket restriktiv hållning och räknar ofta på lager med endast 20% kurrans. Det innebär att säkerhet i lagret blir väldigt liten och därmed svår att använda för ett tillväxtlån. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *