Posted on Leave a comment

Vad är en mögelbesiktning? 

Mögel är en åkomma som kan dyka upp lite överallt. För att inte göra ämnet allt för brett så ska vi hålla oss till mögel i hus och byggnader, som kan vara ganska vanligt. Börjar det finnas misstankar om mögel är det bra att få en mögelbesiktning gjord. Inspektionerna kommer få fram vilket typ av mögel det handlar om, det kan till exempel vara grönt och rosa mögel, eller svart och vit mögel. 

Hur går inspektionen till? 

Som sagt så börjar man med en inspektion och besiktning innan själva åtgärdsprocessen kan påbörjas. Under besiktningen tittar man efter eventuella fuktskador eller läckage som kan ha orsakat mögel. Det är viktigt att förarbetet är noga utfört, saneras det inte ordentligt kan mögelproblemen komma tillbaka. Med andra ord krävs det att det utförs av professionella och utbildade yrkesmänniskor som på ett säkert sätt kan få bort all mögel utan att låta andra rum eller ytor ta skada. 

Det finns också vissa situationer där mögel har en större risk att ta form. Det är på områden eller ställen där uteluftsventilation förekommer, som till exempel på vinden. Det är inte heller synligt för det blotta ögat alla gånger. Vissa typer av mögel är dolda, det kan gömma sig under golven eller på insidan av tapeten. Detta är något som kan vara svårt att se vid en inspektion. I dessa fall kan man känna en unken lukt för att hitta problemet. Mögel i badrum

Varför behövs mögelbesiktning? 

Att ha mögel i sitt hem är inte bara otrevligt och obekvämt. Det kan även vara väldigt dåligt för hälsan. Spenderar man mycket tid i en miljö som har mögel kan riskerna vara många. Man kan bli allvarligt sjuk, känna sig trött och förkyld, huvudvärk och få hosta under en lång tid. Detta sker speciellt om det handlar om dolt mögel som nyss beskrevs i texten. Man kan även utveckla allvarliga allergier som blir med en för livet. Därför är det väldigt viktigt att misstankar om mögel följs upp omedelbart. Kortfattat sagt, mögelbesiktning behövs för att undvika stora konsekvenser på hus och hem samt människors hälsa. 

Djupgående orsaker till mögel 

Det finns några orsaker till varför mögel uppstår som vi var inne på i början av texten. Först och främst kan en felaktig konstruktion vara boven, finns det brister i konstruktionen ger det möjlighet för fukt och vatten att ta sig in. Den mest vanliga sorten av mögel på hus och byggnader brukar vara svartmögel. Den bildas i våta utrymmen som till exempel källare eller någon annat yta som är väldigt nära fukt. Dessa svartmögel innehåller vanligtvis olika gifter som sprids i luften, vilket i sin tur kan leda till att människor känner av bieffekter och allergier. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *