Posted on Leave a comment

Factoring jämfört med annan finansiering 

Om företaget växer eller behöver göra en större investering är det ibland nödvändigt att ta hjälp av finansiering på något sätt. I vissa lägen är det till och med mer lönsamt att använda lån av olika slag än att ta kostnaden med eget kapital. Här jämför vi factoring och andra former av finansiering. Vi jämför följande: 

  • Orderfinansiering 
  • Lagerfinansiering 

Orderfinansiering 

När du får en stor order är det givetvis många känslor som rör sig i kroppen. Företaget växer och får möjlighet att tjäna mer pengar. Samtidigt kräver det en hel del investeringar och kostnader innan man får avkastning på affärerna. Orderfinansiering innebär att du lånar pengar med ordern som säkerhet för lånet.  read more