Posted on Leave a comment

Vad är en mögelbesiktning? 

Mögel är en åkomma som kan dyka upp lite överallt. För att inte göra ämnet allt för brett så ska vi hålla oss till mögel i hus och byggnader, som kan vara ganska vanligt. Börjar det finnas misstankar om mögel är det bra att få en mögelbesiktning gjord. Inspektionerna kommer få fram vilket typ av mögel det handlar om, det kan till exempel vara grönt och rosa mögel, eller svart och vit mögel. 

Hur går inspektionen till? 

Som sagt så börjar man med en inspektion och besiktning innan själva åtgärdsprocessen kan påbörjas. Under besiktningen tittar man efter eventuella fuktskador eller läckage som kan ha orsakat mögel. Det är viktigt att förarbetet är noga utfört, saneras det inte ordentligt kan mögelproblemen komma tillbaka. Med andra ord krävs det att det utförs av professionella och utbildade yrkesmänniskor som på ett säkert sätt kan få bort all mögel utan att låta andra rum eller ytor ta skada.  read more